Espai de joc per a infants d’entre 6 mesos i 24 mesos on les famílies poden gaudir de les observacions de les capacitats de joc lliure i motricitat autònoma de les seves filles, alhora que compartim experiències, dubtes i reflexions entorn als processos de desenvolupament i la criança.
Acompanyades d’una educadora que compartirà coneixements i recursos, vetllant tanmateix per la cura de l’espai i de les persones que hi són.

Per a les trobades oferim un espai preparat amb materials adequats al moment evolutiu dels infants. Un temps per Ser i Fer des de les necessitats d’exploració i descobriment innates. On els infants gaudeixen d’un espai exclusivament propi i de la llibertat del jugar sense intervencions. Moments per descobrir i descobrir-se. Moments per a les primeres socialitzacions. Els primers límits. Els primers jocs compartits.

L’espai de joc és també un temps de cercle per a compartir la nostra mirada entorn a la pedagogia viva i la criança respectuosa. On atendre les dues necessitats tant la de l’infant com la de la família. On vivenciar el nostre acompanyament a la infància i trobar un sosteniment en les primeres etapes de vida.

Entenem la criança com un procés d’entrega i cura incondicional a l’infant respectant els seus ritmes de desenvolupament i oferint temps per al pas per les etapes evolutives de manera natural. Alhora que creiem en l’autoregulació de l’infant.

Tanmateix volem acollir dubtes o neguits de les famílies i poder-los acompanyar amb recursos pedagògics o experiències pròpies.

Per a la incorporació al grup de criança realitzarem una entrevista prèvia per tal de conèixer-us una mica i partir d’un primer contacte.

 

Més informació: hola@loliba.org