La família és d’on venen els infants i cap a on tornen després del Niu a integrar el que quedi pendent. És el que porten dins de si mateixos, és qui són i des d’on es construeixen. Quan un infant ve al Niu, la seva família ve amb ell. És el que juga i el que expressa mentre es va creant a si mateix, es va individualitzant en aquest procés de descoberta que és la infància.

Descarrega el Projecte Pedagògic El Niu