CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE L’ÒLIBA

www.loliba.org

L’Òliba amb domicili a c/del Om, num.9 Sant Joan de Mollet 17463 (Girona), NIF:G55301907, posa a disposició dels usuaris del seu lloc web determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusiva l’ús del lloc web www.loliba.org per part dels USUARIS que hi accedeixen. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI en el lloc web www.loliba.org en totes i cadascuna de les pàgines, i l’usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, i no pot introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

L’accés al lloc web www.loliba.org implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI diu que entén del tot. L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web www.loliba.org no comporta l’obligatorietat de la inscripció de l’USUARI. Les condicions generals per a l’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, i l’USUARI es compromet a realitzar un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc. Expressament www.loliba.org prohibeix els següents:

Fer accions que es puguin produir al lloc web o a través d’aquest que provoquin qualsevol tipus de dany als sistemes de l’Òlibao a tercers.

Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (spam) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (mail bombing).

L’Òliba podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a aquestes condicions generals (vegeu clàusula 5).

SEGONA – CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. L’Òliba utilitzant fonts internes i externes de tal manera que l’Òliba únicament es fa responsable dels continguts elaborats de forma interna.

2.2. L’Òliba es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA – DRETS D’AUTOR I MARCA

L’Òliba informa que el lloc web www.loliba.org, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d’autor, i queda expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits, excepte que hi hagi consentiment exprés del propietari. L’Òliba utilitza fonts externes per elaborar els seus continguts en determinades ocasions, i també pot establir enllaços o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les referides referències.

QUARTA – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi d’aquestes condicions generals als Jutjats de Girona, l’USUARI renuncia a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

CINQUENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindrà vigent i s’interpretarà tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. L’Òliba podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte reconeixement exprés per part de l’Òliba.